Vintervandring for born på Hoven

Vintervandring for born på Hoven

I vinterferien (15. februar - 3. mars) blir det lagt opp ei vandrerute for born på Hoven langs dei trakka løypene. Finn dei ulike postane med ulike symbol og kryss av. På postane er det informasjon og små historier som både små og store kan lære litt av. 

Turen vil bli lagt opp i nærleiken av Hoven restaurant og stiane rundt. Ein kan delta enten på ski eller til fots. Mindre born bør gå i følge med vaksne.

Etter endt vandring kan borna komme til Hoven Restaurant og få utdelt ein liten premie. 

Deltagerskjema blir utdelt i Fjordshopen, Hoven Restaurant eller Hotel Alexandra. Billetter til Loen SKylift kan kjøpast i Fjordshopen, billettautomatar eller på web.

Følg arrangementet på Facebook.Hoven Afterski

Hoven Afterski

24249_383562066734_137863156734_4319426_2835843_n.jpg

Laurdag 16. mars blir det Afterski i Hoven Restaurant.

Kva er vel betre etter ein dag ute i naturen enn å kome inn i varmen og hygge seg? 

Øystein Eckhoff har på få år blitt ein av Vestlandet sin aller mest erfarne og populære trubadurar. Med ei gitartraktering utanom det vanlege, ei flott stemme og ikkje minst eit repertoar som omfattar dei fleste sjangrar.

Velkomne til fjells!

Ski- og akerenn

Ski- og akerenn

Skjærtorsdag 18. april blir det Hoven ski- og akerenn for born i alderen 6-15 år. Det blir ein klasse for akebrett og ein klasse for ski (langrenn eller alpint). Løypa vil bestå av svingar og nokre mindre hopp.

Vi har fokus på leik og moro, ikkje prestasjon, men det vil bli notert ned tider for deltakarane. Alle som deltek får ein liten premie.

Gjennomføring:
11.30 - 12.30: Påmelding i Hoven Restaurant
13:00: Rennstart (i akebakkane mot Skredfjellet)
15:00: Premiering

Ta med eigne ski eller akebrett. NB! Hjelm er påbode, vi ber dykk ta med dette.

Arrangementet er gratis for alle gjestar ved Loen Skylift. Mindre born bør vere i følge med vaksne. '

Heiagjengar og publikum er hjarteleg velkomne!

Afterski Skjærtorsdag

Afterski Skjærtorsdag

Etter ei dag i fjellet inviterer vi til Afterski på Hoven skjærtorsdag frå kl 15:00

Dj Øyvind spelar på uteterrassen dersom veret tillet det.

Trubadur Torbjørn Gran tek rundt kl 16:00 og held på nokre timar. Her er det berre å stille på om du har vore ute på tur eller ikkje, alle er velkomne!

Om musikken:
Torbjørn er trubaduren som veit kva som skal til og spelar låter som publikum kjenner igjen og kan vere med å rope på refrenga! Torbjørn har stor kjærleik for norsk rock og spelar gjerne så mykje norsk som publikum kan tåle i løpet av ein kveld.

DJ Øyvind kjem frå DJ-gruppa på høgskulen i Sogndal og spelar og ofte på Meieriet, samstundes som han tek på seg oppdrag rundt omkring.

Afterski langfredag

Afterski langfredag

last ned (3).jpg

Etter ein dag i fjellet inviterer vi til Afterski på Hoven Langfredag frå kl 15:00.

Dj Øyvind spelar på uteterrassen dersom veret tillet det, og avsluttar kvelden inne.

Trubadur Torbjørn Gran tek til i 16-tida og held på nokre timar. Her er det berre å stille på om du har vore ute på tur eller ikkje - alle er velkomne!

Om musikken:
Torbjørn er trubaduren som veit kva som skal til og spelar låtar som publikum kjenner igjen og kan vere med å synge på refrenga! Torbjørn har stor kjærleik for norsk rock og spelar gjerne så mykje norsk som publikum kan tåle i løpet av ein kveld.

DJ Øyvind kjem frå DJ-gruppa på høgskulen i Sogndal og spelar titt og ofte på Meieriet, samstundes som han tek på seg oppdrag rundt omkring.

Afterski Påskeaftan

Afterski Påskeaftan

Etter ein dag i fjellet inviterer vi til Afterski på Hoven Påskeafta frå kl 15:00

Dj Øyvind spelar på uteterrassen dersom veret tillet det, og avsluttar kvelden inne.

DJ Øyvind kjem frå DJ-gruppa på høgskulen i Sogndal og spelar titt og ofte på Meieriet, samstundes som han tek på seg oppdrag rundt omkring.

Velkomne til fjells!