Skal du feire noko, og leitar etter ei heilt spesiell ramme rundt markeringa? Hoven Restaurant er staden. Saman med deg kan vi setje saman ein eigen meny, og tilpasse arrangementet til dine ynskje. Det er også mogleg å bruke restauranten utanfor ordinær opningstid for grupper over 20 personar. 

Kontakt oss, så finn vi saman fram til det rette opplegget for dykk.