BB20161007_HovenLoen_DSC08274.jpg
BB20161007_HovenLoen_DSC08597.jpg
Falkeblikk 2014.jpg
Fasade Hotel Alexandra.jpg
BB20161007_HovenLoen_DSC08274.jpg

Sommaraktivitetar


SCROLL DOWN

Sommaraktivitetar


Ta Loen Skylift til topps på Hoven, og legg ut på tur innover fjellet. Gode stiar som er skilta og merka gjev tryggleik og energi til å oppleve høgfjellet. Eller kanskje du vil klatre opp for eiga maskin i Via Ferrata Loen? 

Vandring

 

Via Ferrata

Utsikt og mat

Pakkar med guide

BB20161007_HovenLoen_DSC08597.jpg

Vandring


Vandring


Fjellområdet rundt Hoven tilbyr eit rikt utval av turar med ulik vanskegrad og lengde. Turane varierer frå enkle gruslagde stiar til stiar i meir kupert terreng. Du kan gå på eiga hand, eller bli med på guida tur. Vandring gjennom sommarhalvåret, eller på ski om vinteren. Rundt 70 km med stiar er kartlagt frå Hoven, og arbeidet med å forbetre og tilrettelegge fleire av desse er i gong. Høg kvalitet og bærekraft er nøkkelord. Stiane vert skilta og merka etter internasjonal standard. 

Sesong for vandreturar på Hoven: mai/juni  til oktober/november (avhengig av når snøen kjem). 

Sjå eiga side om tryggleik i fjellet. 

Gjølrunden. Foto: Bård Basberg

Gjølrunden. Foto: Bård Basberg

1. Gjølrunden 2,2 km / 120 høgdemeter
På denne rundturen kjem du nær spektakulær og dramatisk natur, med panoramautsikt mot Lodalen og Oldedalen. Første tredjedelen av turen har 170 meter stigning, med steintrapper i dei brattaste partia. Lengst mot aust kjem du nær kanten mot Tungegjølet, men så lenge du held deg på stien kan du ferdast trygt. Utsikt til fjord, fjell og bre på høgste punktet. I nord ser du fjella mot Sunnmøre og i søraust ligg Jostedalsbreen nasjonalpark. I lett høgfjellsterreng går stien vidare mot vest. Her kjem du inn på ein grusa tursti som fører deg tilbake til utgongspunktet på Hoven.

 
På veg til Skredfjellet. Foto: Bård Basberg

På veg til Skredfjellet. Foto: Bård Basberg

2. Skredfjellet - 2 km ein veg / 155 høgdemeter
Denne turstien gjev deg utsikt mot fjord, fjell og bre, og er tilpassa alle aldersgrupper. Frå Hoven til Skredfjellet går du på grusa tursti. Nokre korte bratte parti. Etter kvart får du utsikt mot fjorden og dei store dalføra innover mot Jostedalsbreen. Når du kjem opp på fjellryggen ser du Sunnmørsalpane i nord og Gjegnen i vest. Frå toppen ser du utover den 106 km lange Nordfjorden. I aust kan du skimte Skålatårnet 1848 moh. I sør ser du Oldedalen omkransa av isbrear.

 
Skredfjellet. Foto: Bård Basberg

Skredfjellet. Foto: Bård Basberg

3. Hoven - Skredfjellet - Hoven. 7,9 km / 523 høgdemeter
Rundtur over Skredfjellet via Oppheimssætra og tilbake til Hoven. Deler av ruta går på ein høgfjellsrygg, som gjev panoramautsikt mot fjord, fjell og bre. Halvvegs kjem du til idylliske Nøkketjønn. Kanskje du vil bade saman med Nøkken? Turen går vidare ned til Oppheimssætra før du vender tilbake til Hoven på grusveg. Kan gåast begge vegar. 

 

4. Årheimsfjellet - 6,3 km ein veg / 340 høgdemeter

Ein tur i kupert høgfjellslandskap, som gjev deg fantastisk utsikt over fjorden, og undervegs oppdagar du stadig nye fjell og brear i det fjerne. Store delar av ruta går på ein fjellrygg. Du føl grusstien til Skredfjellet, og vidare på smalare høgfjellssti ned mot Nøkketjønn. Frå stikrysset ved Nøkketjønn vandrar du i roleg fjellterreng mot toppen av Årheimsfjellet. Retur same vegen, eller via Oppheimssætra og på grusveg tilbake til Hoven.

 
Foto: Bård Basberg/Loen Skylift

Foto: Bård Basberg/Loen Skylift

5. Staurinibba - 2,7 km ein veg / 379 høgdemeter

Toppen på Staurinibba ligg 1379 moh. I starten går du på godt tilrettelagt sti, og rundar på nordsida av Tungegjølet - det bratte og smale gjølet som endar ut nede i Loen. Du kjem nær inn på stupbratte fjellsider, men kan likevel ferdast trygt langs den merka stien. Siste halvdelen stig brattare opp mot toppen, og du kjem over på ein mindre tilrettelagd sti. Premien som ventar deg er verd slitet - ei imponerande utsikt over indre Nordfjord.

 

8. Holme / Oppheim - 6,6 km ein veg/720 høgdemeter

Lett og fin tur på skogsbilveg 720 høgdemeter nedover lia, med flott utsikt mot fjorden, Olden og Oldedalen. Ved sving under Oppheimsetra kan gåande alternativt følge merka sti ned gjennom skogen (2,5 km kortare), eller gå vidare på skogsbilvegen. Ta gjerne ein tur oppom Oppheimsetra. Frå Oppheim er det 5,1 km tilbake til Loen, og det kan difor vere greit med bilskyss til Loen.

 

 

GALLERI

Falkeblikk 2014.jpg

Via Ferrata Loen


Via Ferrata Loen


Via Ferrata Loen er ein nybygd klatresti rett bak Hotel Alexandra. Klatrestien tek deg til toppen av Hoven på 1011 moh, med eit fenomenalt utsyn mot Lodalen, Oldedalen, rett ned til Loen, Skåla og fjellheimen mot Jostedalsbreen. Som ein del av ruta kan du krysse Gjølmunnebrua, den lengste i Via Ferrata brua i Europa. Den ligg 750 meter over havet, er 120 meter lang og går over det 160 meter djupe jølet. Brua vart opna i august 2013. Turen vil definitivt gje deg sommarfuglar i magen. Meir info: loenactive.no

Via Ferrata Loen er stengt for sesongen 2018, og opnar på nytt 1. mai 2019.


ViaFerrata61_Loen_9500_2500.jpg

PAKKE: Via ferrata Loen og Loen Skylift

Ein erfaren guide tek deg med i Via Ferrata Loen til 1011 m.o.h. Så tek vi enklaste veg ned - med Loen Skylift. Sikringsutstyr er inkludert. Turen kan kombinerast med lunch eller middag i Hoven Restaurant. 

2019: Pris frå 1.345,-

 
 

TA KONTAKT
Loen Active  |  post@loenactive.no  |  57 87 58 00  |  loenactive.no 

Fasade Hotel Alexandra.jpg

Hotel Alexandra


Hotel Alexandra


Hotel Alexandra er eit familiedrive hotell med historie heilt frå 1884. Hotellet ligg rett under fjellet Hoven, kun 500 meter frå fjordstasjonen. Alexandra er kjend for særeigen og personleg atmosfære, og fristar med den store Alexandra-Buffeten og Alexandra Bad & Spa. Hotel Alexandra si store kongressavdeling har fleksible og tilpassa løysingar for kurs og møter, og kursverten sørgjer for at alt fungerer som det skal. Dei har gode tilbod for barnefamiliar og familieselskap,men også stille "oaser" for deg og din kjære.