OPNINGSTIDER

Opningstider_ut2019_Norsk.jpg

Merk: Avgong kvar heile og halve time, men oftare ved stor pågong. Ope for grupper på minimum 10 personar utanom ordinære opningstider etter avtale. Eigne opningstider i høgtider og feriar (jul, vinterferie, påske etc.). Vi tek forbehold om endringar i opningstidene. Ved stenging som følge av uvêr vil vi informere på vår Facebook-side.

Klikk her for opningstider 2020

PRISLISTE sommar

1. mai - 14. oktober 2019

Merk følgande:

 • Du kan kjøpe billettar i webshop, på automat og i skranken i Fjordshop. NB: Gruppebillettar (familiebillettar, klippekort) og sesongkort kan kun kjøpast i billettkontor i Fjordshop.

 • Born frå 5 år og yngre får gratisbillett på bana. Barnevogner kan takast med uten ekstra kostnad.

 • * Familiebillett gjeld for 2 vaksne + 2 born (6-15 år). Ekstra born kan leggast til, sjå prisliste.

 • Årskort kan kun kjøpast på billettkontoret i Fjordshopen. NB: Personleg oppmøte er naudsynt sidan vi tek bilete av personane som skal leggast inn på kortet. Årskort er personlege og kan kun nyttast av ein person.

 • **Årskort familie gjeld for 2 vaksne + deira born (6-15 år). Familieårskort gjeld kun medlemmar av næraste familie (t.d mor, far og born). Familieårskort kan inkludere ungdom i familien frå 16-25 år mot eit tillegg på NOK 1000 per ungdom. NB: Personleg oppmøte er naudsynt sidan vi tek bilete av personane som skal leggast inn på årskortet. Årskort er personlege og kan kun nyttast av ein person.

 • Ambassadørkort gjev rett til å kjøpe tur/retur, envegs og dagspass (1-3 dagar) til 50% (ikkje sesongkort eller gruppekort etc). Kortet er kun til eige personleg bruk. Gyldighetstid: Eitt år frå kjøpsdato. Du må kjøpe keycard og billett i tillegg ved kjøp av ambassadørkort.

 • Ledsager med ledsagerbevis får 1/2 pris på billetten.

 • Dags-, todagers- og tredagerspass er personlege og kan kun nyttast av ein person. Med dagspass kan ein reise opp og ned med Loen Skylift så mange gongar ein ynskjer i løpet av dagen. Det er kun gyldig den dagen det er aktivert. Todagers og tredagerspass gjeld kun påfølgande dagar.

 • Kjøpte billettar vert ikkje refundert.

 • Gjesten må ha gyldig billett for å kunne gå om bord på Loen Skylift. Strek/QR kode på billett vert lest i adgangsporten før ombordstigning. Ved misbruk kan ein bli, fråtatt billetten, ilagt gebyr og  bli bortvist frå Loen Skylift sitt område.

 • Loen Skylift refunderer ikkje billettar grunna vêr eller andre forhold som tilseier at det vil vere uforsvarleg å opne pendelbana.

 • For generelle kjøpsvilkår sjå dette dokumentet.

Fakta om Loen Skylift

 • Det er plass til 35 passasjerar i kvar vogn (2 stk).

 • Turen tek 5-7 minutt kvar veg.

 • Avgong kvar halve time, men oftare ved stor pågong.

 • Billettar kan kjøpast på nett, i billettluke i Fjordshop og på automat i Fjordshop, fjordstasjon og på toppstasjonen.

 • Det er universell utforming i bana og bygningane knytt til Loen Skylift. Dette vil seie at heile anlegget er handicapvenleg.

 • Loen Skylift er ei pendelbane, der teknologien er basert på vektutligning med to store vogner, der den eine går opp medan den andre går ned.

 • Leverandør er sveitsisk-østerrikske Doppelmayr Garaventa, den største leverandøren i verda på taubaner.

Foto: Andris Potass

Foto: Andris Potass