Bak anlegget på Hoven finn du fine preparerte akebakkar når snøforholda tilseier dette. Vi har ein lett akebakke som passar for dei mindre borna, og ein litt meir fartsfylt bakke der ein bør minimum vere 12 år. Du kan ta med eige utstyr, eller leige kjelke frå Loen Active i 2. etasje på toppstasjonen til Loen Skylift. Hugs at hjelm er påbode. Sjå status på parken her. 


DETALJAR LITEN BAKKE
Nivå: Enkel
Alder: frå 2 år i følgje med vaksne

DETALJAR STOR BAKKE
Nivå: Vanskeleg/bratt
Alder: Frå 12 år

LEIGE KJELKE? 
Loen Active leiger ut kjelkar i 2. etasje på fjellstasjonen i helgar og feriar. Prisen inkluderer også hjelm. Loen Active har 80 kjelkar til utleige.

PRISAR VINTEREN 2018/2019
2 timar kr 200 (enkel kjelke) / 250 (dobbel kjelke)
4 timar kr 300 (enkel kjelke) / 375 (dobbel kjelke)
Heil dag kr 400 (enkel kjelke) / 500 (dobbel kjelke)

BESTILLING
Grupper på over 10 personar kan bestille kjelkar på førehand. Kontakt Loen Active på post@loenactive.no eller 57 87 58 00.

Akebakkane er lette å finne i bakkant av Loen Skylift. Sjå status på akebakkane/preparering på denne sida.

I akebakkane går du opp og køyrer ned.

Etter å ha vore ute i snøen kan du nyte utsikta på Hoven Restaurant med noko å drikke eller å bite i, før returen til låglandet med Loen Skylift.

Loen Active leiger ut kjelkar av typen OT frå Utvik Tre, samt tyngre og raskare stålkjelkar.

Loen Active leiger ut kjelkar av typen OT frå Utvik Tre, samt tyngre og raskare stålkjelkar.