I vinterferien (15. februar - 3. mars) blir det lagt opp ei vandrerute for born på Hoven langs dei trakka løypene. Finn dei ulike postane med ulike symbol og kryss av. På postane er det informasjon og små historier som både små og store kan lære litt av. 

Turen vil bli lagt opp i nærleiken av Hoven restaurant og stiane rundt. Ein kan delta enten på ski eller til fots. Mindre born bør gå i følge med vaksne.

Etter endt vandring kan borna komme til Hoven Restaurant og få utdelt ein liten premie. 

Deltagerskjema blir utdelt i Fjordshopen, Hoven Restaurant eller Hotel Alexandra. Billetter til Loen SKylift kan kjøpast i Fjordshopen, billettautomatar eller på web.

Følg arrangementet på Facebook.