norwegen-16_457.jpg

Snart blir populære Via Ferrata Loen utvida med ein lang og ein kort ekstrem via ferrata i tillegg til to ziplines i Gjølmunna. Det austerriske selskapet HZI startar opp arbeidet i slutten av mai.

Dei nye via ferrataene eller klatrestiane vert tilbod til dei tøffaste, medan ziplines i øvste del av Gjølmunna vert opplevingar for dei fleste. Den lengste klatrestien startar på 540 høgdemeter, i enden av ein sti som tek av 70 meter nedanfor innsteget på eksisterande via ferrata. Herifrå går klatrestien tett ved og meir eller mindre parallelt med pendelbana til Hoven, heilt til topps. Dette vert ein klatresti for dei tøffe og spesielt trente, og ikkje for nybyrjarar.

I samband med eksisterande via ferrata vil det og bli bygd ut to ziplines øvst i Gjølmunna. Kvar zipline vert om lag 120 meter lange. Her vil brukarar på alle nivå kan få oppleve å suse gjennom lufta, hengjande i wiren. Etter å ha køyrd ziplne kan folk velje mellom å gå inn på eksisterande via ferrata eller ein ny ekstrem ein opp ein 90 meter høg fjellvegg.

Loen Active satsar på å ha dei nye tilboda klare innan 1. juli. 

Les artikkel i Fjordingen 26. februar 2018