Hoven Loen AS
Byggherre

Doppelmayr Garaventa
Pendelbane-leverandør

Ragnar Hagen
Prosjektleiar byggeprosjekt

 

PwC
Rådgjeving

Loen Active
Aktivitetsleverandør

Ottar Dvergsdal AS
Entreprenør grunnarbeid og veg

Nordplan
Prosjektering og byggeleiing

Visit Nordfjord
Marknad

Hotel Alexandra
Økonomi/marknad

Aaland Arkitektkontor /Eva Eide Koefoed
Arkitektur fjord- og fjellstasjon

Naturservice DA
Produkt- og stiutvikling

Utmarksressurs AS Stibygging