ernasolberg2_portrett.jpg

Ope møte for næringslivet i Sogn og Fjordane med statsminister Erna Solberg. Tema for møte er “Verdiskapingsfylket”. Arrangør er Sogn og Fjordane Næringsråd.

Loen Skylift går frå kl. 09.00. Møt opp tidleg og nyt dagen på Hoven. Enkel servering frå kl 12.30.

13:00 Ope møte for næringslivet i Sogn og Fjordane. Velkomst ved Richard Grov og Yngve Hallén

13:05 Jan Erik Kjerpeseth, Sparebanken Vest: Vestlandsmeldinga – ei perspektivmelding for Vestlandet

13:15 Trond Teigene, Sparebanken Sogn og Fjordane: Sogn og Fjordane i nye Vestland fylke

13:25 Visit Nordfjord og Visit Sognefjord: Orientering om aktiviteten i destinasjonsselskapa i fylket og aktuelle næringspolitiske spørsmål

13:40 Statsminister Erna Solberg: Regjeringa sin politikk for verdiskaping i Sogn og Fjordane

13:55 Open post: Samtale mellom Erna Solberg, Jan Erik Kjerpeseth, Trond Teigene og Yngve Hallén

14:20 Avreise statsministeren

14:30 Lunsj

15:00 Mons Alfred Paulsen, advokat i Thommessen; Skattlegging av naturbaserte næringar

15:20 Spørsmål og kommentarar

15:30 Utdanning og rekruttering: Høgskulen på Vestlandet v/dekan Geir Anton Johansen, Framtidsfylket, Linda Hovland, TEx Vest 2019 v/Allan Madsen og Nordfjordakademiet v/Geir Arne Solheim

16:00 Oppsummering: SFN si rolle som talerør for næringslivet i Sogn og Fjordane – i Vestland og nasjonalt v/Bjørn Lødemel

Pris dagmøtepakke: 795,- inkl. arrangementet, t/r billett Loen Skylift og lunch.

Påmelding på denne linken innan 24. april.