Etter ein dag i fjellet inviterer vi til Afterski på Hoven skjærtorsdag frå kl 16:00

Dj Øyvind spelar på uteterrassen dersom vêret tillet det.

Trubadur Torbjørn Gran tek til rundt kl 16:00 og held på nokre timar. Her er det berre å stille på om du har vore ute på tur eller ikkje, alle er velkomne!

Om musikken:
Torbjørn er trubaduren som veit kva som skal til og spelar låtar som publikum kjenner igjen og kan vere med å rope på refrenga! Torbjørn har stor kjærleik for norsk rock og spelar gjerne så mykje norsk som publikum kan tåle i løpet av ein kveld.

DJ Øyvind kjem frå DJ-gruppa på Høgskulen i Sogndal og spelar og ofte på Meieriet, samstundes som han tek på seg oppdrag rundt omkring.

Finn ut meir om påska på Hoven.