Etter ein dag i fjellet inviterer vi til Afterski på Hoven Påskeafta frå kl 16:00

Dj Øyvind spelar på uteterrassen dersom veret tillet det, og avsluttar kvelden inne.

DJ Øyvind kjem frå DJ-gruppa på høgskulen i Sogndal og spelar titt og ofte på Meieriet, samstundes som han tek på seg oppdrag rundt omkring.

Velkomne til fjells!

Finn ut meir om påska på Hoven.