Vi har fått på plass nokre luftige foto av anlegget på Hoven. Alle foto: Lars Korvald.