Fjellstasjon og stibygging har vore hovudfokus denne veka. Mykje betongarbeid foregår, og no ser vi også konturane av restaurantbygget. Ute i terrenget jobbar flittige hender med å bygge stinettet, med mellom anna varding og bygging av steintrapper. Det er hardt fysisk arbeid, og denne veka fekk vi også god dugnadshjelp frå lokale entusiastar. 

Tradisjonell varding skal vise veg i terrenget, i tillegg til skilting etter nasjonal mal. Rune Holen frå Naturservice legg siste hand på verket på første varden. 

Tradisjonell varding skal vise veg i terrenget, i tillegg til skilting etter nasjonal mal. Rune Holen frå Naturservice legg siste hand på verket på første varden. 

Flotte steintrapper tek form på dugnad. Frå venstre: Arild Bødal, Jan Heggheim, Jarle Grov og Rune Holen. 

Flotte steintrapper tek form på dugnad. Frå venstre: Arild Bødal, Jan Heggheim, Jarle Grov og Rune Holen. 

Stien som blir bygd no er den såkalla "Familierunden". Anlegget på Hoven i bakgrunnen. 

Stien som blir bygd no er den såkalla "Familierunden". Anlegget på Hoven i bakgrunnen. 

Snart kan vi sjå konturane av restaurantbygget.

Snart kan vi sjå konturane av restaurantbygget.