Ein viktig milepæl for Hoven Loen prosjektet denne veka, med ferdigstilling av toppmasta. Arbeidet er utført av Garaventa sitt sveitsiske team, med god assistanse frå Førde Kranutleige. Garaventa har installert slike baner over heile verda, men ingen så bratte som denne, og montørane har verkeleg fått lufta seg med 1000 meter under føtene.  

Laurdag var det "kranselag" på toppmasta, etter god gamal tradisjon på denne typen bygg. "Topping Out" innebær å sette ei gran og eit flagg på toppen når stålinnstallasjonen har nådd sitt høgste punkt. 

Grana og flagget markerer ferdigstilling av toppmasta på Hoven (1011 m.o.h.)

Grana og flagget markerer ferdigstilling av toppmasta på Hoven (1011 m.o.h.)

Her er fleire foto frå den luftige veka på Hoven. 

Ein nøgd gjeng frå Garaventa sitt Sweitzerteam saman med dagleg leiar i Hoven Loen. Frå venstre: Lucas, Richard, Daniel, Lucas og Jonas. 

Ein nøgd gjeng frå Garaventa sitt Sweitzerteam saman med dagleg leiar i Hoven Loen. Frå venstre: Lucas, Richard, Daniel, Lucas og Jonas.