Det går raskt framover på Hoven. Fundament til mastene, og vidare arbeid med fjellstasjonen.