Det går raskt framover med prosjektet, og her er litt foto frå alt som har skjedd i prosjektet denne solfylte veka. 

Høgt heng dei, og blide er dei. 

Høgt heng dei, og blide er dei. 

Ser ut til at installasjonane er riktig sikta inn mot Hoven. 

Ser ut til at installasjonane er riktig sikta inn mot Hoven. 

Cruisebåt på besøk i Olden.

Cruisebåt på besøk i Olden.

Høge kranar må til. Denne er godt synleg frå Loen. 

Høge kranar må til. Denne er godt synleg frå Loen. 

Litt dynamitt må til. Foto: @befringen på Instagram via #hovenloen

Litt dynamitt må til. Foto: @befringen på Instagram via #hovenloen

Og med denne utsikta mot Skåla og Lodalen seier vi god helg!

Og med denne utsikta mot Skåla og Lodalen seier vi god helg!

Og med denne utsikta mot Skåla og Lodalen seier vi god helg!