Førre veke vart det gjort mykje på sti på Hoven. Melkevoll Maskinentreprenør er henta inn, saman med Utmarksressurs og Naturservice for å gjere arbeidet. 

 Melkevoll Maskin har starta på arbeidet med grussti mot Skredfjellet.

Melkevoll Maskin har starta på arbeidet med grussti mot Skredfjellet.

 Stein på stein. 

Stein på stein.