Snøen slepp taket, anleggsvegen er klar og arbeidet på toppen kan starte for fullt. 

Alle foto: Jan Heggheim