Veke 44 har vore ei innhaldsrik veke for Hoven Loen prosjektet. Mellom anna er kabinane kome frå Sveits, vindauga på restauranten er monterte og litt spenning (bokstaveleg tala) har vore knytt til framdrifta på det elektriske på grunn av streik. Ute i felt er fleire flotte turskilt komne opp. Ein enorm innsats vert lagt ned i prosjektet av veldig mange, for å sikre at vi held tidsplanen. For eit team!